pause

 
Nu har jag haft en 6 veckor lång paus.
Det är lite för länge.
Jag har foton att lägga upp, men det har väl kommit annat emellan helt enkelt.